Adresa: comuna Gălești, sat Gălești nr. 64

Tel.: 0265-586112 Fax: 0265-586112 Email: galesti@cjmures.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Orar

19 June 2018
Cadre didactice

EDUCATOARE:

FEKET ADÉL
DINU ERIKA
HAVADTŐI ILDIKÓ
KOLOZSVÁRI ISTVÁN
MÁRTON EDIT ÁGNES
 
ÎNVĂŢĂTORI:
 
GÁSPÁR ILDIKÓ
ÁBRAHÁM IMRE
TÖRÖK EDIT
ÁBRAHÁM IRÉN
TAMÁS CSILLA
HAVADTŐI MÁRIA
KOLOZSVÁRI ZOLTÁN
 
PROFESORI:
 
BAKÓ DIONISIE
BOKOR DALMA - TÍMEA
KATONA JÁNOS
KISS EMŐKE - CSILLA
KONCZ GABRIELLA
KÓSA EMESE - ENIKŐ
MARTON ANNA
MÁTHÉ RÉKA
ROMAN SORIN - VASILE
SCHNÉBLI EMESE - IMOLA

19 June 2018
Date de contact

COMUNA GĂLEŞTI, SAT GĂLEŞTI NR. 77
COD POŞTAL: 547245
JUDEŢUL MUREŞ
TEL/FAX: 0265-586150
EMAIL.:scoalagengalesti@lorinfo.ro
DIRECTOR: prof. GÁSPÁR ILDIKÓ

19 June 2018
Școala gimnazială Gălești

ŞCOLI APARŢINĂTOARE
 
1. Şcoala Gimnazială "Szentivani Mihaly" Găleşti
2. Şcoala Gimnazială Troiţa
3. Şcoala Primară Sânvasii
4. Şcoala Primară Maiad
 
GRĂDINIŢE
 
1. GPN Găleşti
2. GPN Troiţa
3. GPN Sânvasii
4. GPN Maiad
 
                                                 T A B E L  N O M I N A L

                  cuprinzând personalul angajat la Şcoala Gimnazială „Szentiváni Mihály"
                                                  anul şcolar 2015 / 2016

 
Nr.crt. Numele şi prenumele FuncţiaŞcoala unde funcționează
    PERSONAL DE CONDUCERE
1
Gáspár Ildikó
 Director/Înv.Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE    
 2 Roman Sorin-Vasile
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 3 Marton Ana
Profesoară
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 4 Katona János
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 5 Koncz GabriellaProfesoarăŞcoala Gimnazială Troiţa
 6 Máthé Réka
 ProfesoarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 7 Kosa Emese-Enikő Profesoară Şcoala Gimnazială Troiţa
 8 Bokor Dalma-Timea
 ProfesoarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 9 Szilágyi Sándor-Csaba
Profesor
Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 10 Gáspár Ștefan
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 11 Jakabházi Béla-Botond Profesor Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 12 Bolog Andrei
Profesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 13 Batizán AttilaProfesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 14 Ábrahám Irina
 ÎnvăţătoareŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 15 Ábrahám Imre
ÎnvăţătorŞcoala Primară Sânvăsii
 16 Török EditÎnvăţătoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 17 Kolozsvári Zoltán
Învăţător
Şcoala Primară Maiad
 18 Havadtői Mária Învăţătoare Şcoala Gimnazială Troiţa
 19 Tamás Csilla ÎnvăţătoareŞcoala Gimnazială Troiţa
 20 Kelemen Anna-Mária Învăţătoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 21 Fekete Adela Educatoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 22 Dinu ErikaEducatoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 23 Havadtői IldikóEducatoare
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 24 Márton Edit-Ágnes Educatoare Şcoala Primară Sânvăsii
 25 Kolozsvári István
Educator
 Şcoala Primară Maiad
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR   
26
 Fekete Anna-Mária
SecretarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 27 Borbély Kinga
 Contabilă Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL NEDIDACTIC
 28 Simon Anna-Mária ÎngrijitoareŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 29 Szöllősi RozáliaÎngrijitoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 30 Kelemen Rita
 Îngrijitoare Şcoala Gimnazială Troiţa
 31 Náznán Katalin
 ÎngrijitoareŞcoala Primară Sânvăsii
 32 Cseh Anna
Îngrijitoare
 Şcoala Primară Maiad

19 June 2018
Asociații

19 June 2018
Subenții APIA

19 June 2018
Alegeri

PUBLICAŢIE

 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Găleşti nr. 46 din 14 martie 2014 privind delimitarea secţiilor de votare, precum şi a Hotărârii nr. 4 din 04.04.2014 adoptată de Autoritatea Electorală Permanentă privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României  - delimitarea și numerotarea secțiilor de votare pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014, în comuna GĂLEŞTI, Circumscripţia Electorală nr. 28 – Mureş, este următoarea:

 

Nr. secţiei de votare

Locul  de desfăşurare a votării

(Sediul Secţiei de votare)

Adresa

Delimitarea Secţiei de votare

373

Găleşti

Şcoala Gimnazială

„Szentiváni Mihály”  Găleşti

Com. Găleşti, 

sat Găleşti nr. 77

Pentru alegătorii din satul  Găleşti

374

Troiţa

Şcoala Gimnazială Troiţa

Com. Găleşti, 

sat Troiţa  nr. 176

Pentru alegătorii satului Troiţa

375

Maiad

Şcoala Primară Maiad

Com. Găleşti,

  sat Maiad nr. 41

Pentru alegătorii satului Maiad

376

Sânvăsii

Şcoala Primară Sânvăsii

Com. Găleşti,

 sat Sânvăsii nr. 14

Pentru alegătorii satului Sânvăsii

377

Adrianu Mare

Şcoala Primară Adrianu Mare

Com. Găleşti,

sat Adrianu Mare nr. 7

Pentru alegătorii satelor Adrianu Mare şi Adrianu Mic

378

Bedeni

Căminul Cultural Bedeni 

Com. Găleşti,

 sat Bedeni nr. 15

Pentru alegătorii satului Bedeni

 

 

19 June 2018