Adresa: comuna Gălești, sat Gălești nr. 64

Tel.: 0265-586112 Fax: 0265-586112 Email: galesti@cjmures.ro

Școala gimnazială Gălești

19 June 2018
ŞCOLI APARŢINĂTOARE
 
1. Şcoala Gimnazială "Szentivani Mihaly" Găleşti
2. Şcoala Gimnazială Troiţa
3. Şcoala Primară Sânvasii
4. Şcoala Primară Maiad
 
GRĂDINIŢE
 
1. GPN Găleşti
2. GPN Troiţa
3. GPN Sânvasii
4. GPN Maiad
 
                                                 T A B E L  N O M I N A L

                  cuprinzând personalul angajat la Şcoala Gimnazială „Szentiváni Mihály"
                                                  anul şcolar 2015 / 2016

 
Nr.crt. Numele şi prenumele FuncţiaŞcoala unde funcționează
    PERSONAL DE CONDUCERE
1
Gáspár Ildikó
 Director/Înv.Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE    
 2 Roman Sorin-Vasile
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 3 Marton Ana
Profesoară
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 4 Katona János
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 5 Koncz GabriellaProfesoarăŞcoala Gimnazială Troiţa
 6 Máthé Réka
 ProfesoarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 7 Kosa Emese-Enikő Profesoară Şcoala Gimnazială Troiţa
 8 Bokor Dalma-Timea
 ProfesoarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 9 Szilágyi Sándor-Csaba
Profesor
Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 10 Gáspár Ștefan
 ProfesorŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 11 Jakabházi Béla-Botond Profesor Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 12 Bolog Andrei
Profesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 13 Batizán AttilaProfesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 14 Ábrahám Irina
 ÎnvăţătoareŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 15 Ábrahám Imre
ÎnvăţătorŞcoala Primară Sânvăsii
 16 Török EditÎnvăţătoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 17 Kolozsvári Zoltán
Învăţător
Şcoala Primară Maiad
 18 Havadtői Mária Învăţătoare Şcoala Gimnazială Troiţa
 19 Tamás Csilla ÎnvăţătoareŞcoala Gimnazială Troiţa
 20 Kelemen Anna-Mária Învăţătoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 21 Fekete Adela Educatoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 22 Dinu ErikaEducatoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 23 Havadtői IldikóEducatoare
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 24 Márton Edit-Ágnes Educatoare Şcoala Primară Sânvăsii
 25 Kolozsvári István
Educator
 Şcoala Primară Maiad
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR   
26
 Fekete Anna-Mária
SecretarăŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 27 Borbély Kinga
 Contabilă Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL NEDIDACTIC
 28 Simon Anna-Mária ÎngrijitoareŞc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 29 Szöllősi RozáliaÎngrijitoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 30 Kelemen Rita
 Îngrijitoare Şcoala Gimnazială Troiţa
 31 Náznán Katalin
 ÎngrijitoareŞcoala Primară Sânvăsii
 32 Cseh Anna
Îngrijitoare
 Şcoala Primară Maiad