Adresa: comuna Gălești, sat Gălești nr. 64

Tel.: 0265-586112 Fax: 0265-586112 Email: galesti@cjmures.ro

Cultură și învățământ

19 June 2018
Învăţământ
În comună funcţionează în prezent 5 unităţi de învăţământ de stat după cum urmează - 2 şcoli cu clasele I-VIII şi grădiniţă cu câte două grupe la Găleşti şi Troiţa, 2 şcoli cu I-IV clase şi câte o grupă de grădiniţă la Maiad, Sînvăsii şi 1 şcoală cu I-IV clase în Adrianu Mare.

Cultură
În comună există 5 cămine culturale ( Găleşti, Troiţa, Adrianu Mare, Bedeni, Maiad) şi o bibliotecă comunală. Vechile obiceiurile populare sunt păstrate, astfel ele pot fi urmărite cu ocazia sărbătorilor tradiţionale. Portul popular secuiesc al strămoşilor, dansurile populare maghiare sunt prezente aproape la toate manifestările culturale.