Adresa: comuna Gălești, sat Gălești nr. 64

Tel.: 0265-586112 Fax: 0265-586112 Email: galesti@cjmures.ro

Aparatul de specialitate al Primarului

04 July 2018
 Nr. Crt.  Nume și prenume  Funcția Adresa e-mail
1. Tanászi Rozália Inspector Contabil 
contabil@galesti.ro
2. Tóth Erzsébet Inspector operator rol 
impozite@galesti.ro
3. Csiki Albert Inspector casier
 
4. Kis Ioan Inspector agent agricol 
agricol@galesti.ro
5. Aszalos Matild Inspector probleme sociale 
asistentsocial@galesti.ro
6.

 
7.