Şcoala Gimnazială Găleşti

ŞCOLI APARŢINĂTOARE
 
1. Şcoala Gimnazială "Szentivani Mihaly" Găleşti
2. Şcoala Gimnazială Troiţa
3. Şcoala Primară Sânvasii
4. Şcoala Primară Maiad
 
GRĂDINIŢE
 
1. GPN Găleşti
2. GPN Troiţa
3. GPN Sânvasii
4. GPN Maiad
 
                                                   T A B E L  N O M I N A L

                  cuprinzând personalul angajat la Şcoala Gimnazială „Szentiváni Mihály"
                                                  anul şcolar 2015 / 2016

 
Nr.crt.  Numele şi prenumele  Funcţia Şcoala unde funcționează
    PERSONAL DE CONDUCERE
1
Gáspár Ildikó
 Director/Înv. Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE   
 2  Roman Sorin-Vasile
 Profesor Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 3  Marton Ana
Profesoară
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 4  Katona János
 Profesor Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 5  Koncz Gabriella Profesoară Şcoala Gimnazială Troiţa
 6  Máthé Réka
 Profesoară Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 7  Kosa Emese-Enikő  Profesoară  Şcoala Gimnazială Troiţa
 8  Bokor Dalma-Timea
 Profesoară Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 9  Szilágyi Sándor-Csaba
Profesor
Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 10  Gáspár Ștefan
 Profesor Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 11  Jakabházi Béla-Botond  Profesor  Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 12  Bolog Andrei
Profesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 13  Batizán Attila Profesor
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 14  Ábrahám Irina
 Învăţătoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 15  Ábrahám Imre
Învăţător Şcoala Primară Sânvăsii
 16  Török Edit Învăţătoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 17  Kolozsvári Zoltán
Învăţător
Şcoala Primară Maiad
 18  Havadtői Mária  Învăţătoare  Şcoala Gimnazială Troiţa
 19  Tamás Csilla  Învăţătoare Şcoala Gimnazială Troiţa
 20  Kelemen Anna-Mária  Învăţătoare  Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 21  Fekete Adela  Educatoare  Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 22  Dinu Erika Educatoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 23  Havadtői Ildikó Educatoare
 Şcoala Gimnazială Troiţa
 24  Márton Edit-Ágnes  Educatoare  Şcoala Primară Sânvăsii
 25  Kolozsvári István
Educator
 Şcoala Primară Maiad
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR   
26
 Fekete Anna-Mária
Secretară Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 27  Borbély Kinga
 Contabilă  Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
PERSONAL NEDIDACTIC
 28  Simon Anna-Mária  Îngrijitoare Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 29  Szöllősi Rozália Îngrijitoare
 Şc. Gim. „Szentiváni Mihály" Găleşti
 30  Kelemen Rita
 Îngrijitoare  Şcoala Gimnazială Troiţa
 31  Náznán Katalin
 Îngrijitoare Şcoala Primară Sânvăsii
 32  Cseh Anna
Îngrijitoare
 Şcoala Primară Maiad