Investiţii

Nr. crt.
 Acţiunea
 Stadiul realizării acţiunii  Termen de finalizare
 1  Amenajarea unei portiuni de 500 metri cu  trotuar                                               
     Finalizat        
2011
 2  Modernizarea iluminatului public prin întroducerea corpurilor de iluminat pe bază de LED  Finalizat 2010
 3  Construirea/dezvoltarea bazei sportive, construire vestiare  În construcţie, lucrările efectuate 75%  2012
 4  Proiect câştigat pt.Construirea unui Cămin Cultural prin programul Ministerului Culturii şi Cultelor  Proiectul a fost depus, castigat. Nu avem informaţii privind stadiul proiectului  2012
 5  Proiect depus la FEADR, pentru Reabilitarea, modernizarea drumurilor comunale DC 38 şi DC 44 com Găleşti.  Proiect eligibil, trecut pe lista de asteptare din cauza lipsei de fonduri  2012
 6  Proiect depus la FEADR, pentru Înfiinţarea unui cămin social în satul Troiţa  Proiect eligibil, trecut pe lista de asteptare din cauza lipsei de fonduri  2012
 7  Proiect depus POR ; ADR Centru: Pentru extinderea şi reabilitarea Şcolii Generale cu clasele I-VIII Szentivani Mihaly , comuna Găleşti  Proiect eligibil, trecut pe lista de asteptare din cauza lipsei de fonduri  2012