Aparatul de specialitate al primarului

 Nr. Crt.   Nume și prenume   Funcția  Adresa e-mail
1.  Tanászi Rozália  Inspector Contabil 
contabil@galesti.ro
2.  Tóth Erzsébet  Inspector operator rol 
impozite@galesti.ro
3.  Csiki Albert  Inspector casier
 
4.  Kis Ioan  Inspector agent agricol 
agricol@galesti.ro
5.  Aszalos Matild  Inspector resurse umane
resurseumane@galesti.ro
6. Német Edith
Asistent social
asistentsocial@galesti.ro
7.