Helyi történelem

 

A település rövid története: Az első biztos adat Nyárádgálfalváról az 1567. évi regesztrumban található. A lakosságra vonatkozó első, az 1600-as évek katonai összeírás által szolgált adatokból kitűnik a falu szabad székely státusa,valamint az, hogy a vagyonosabb családok az Ózdiak és a Szentivániak voltak.

A falu történelme szorosan összefügg a Szentiváni család történetével. E család György nevű őse, Mátyás király idejében Erdély alvajdája volt. György fia, Zsigmond építtette 1501-ben Nyárádgálfalván a Szentiváni kúriát, Szentiváni Mihály költő és politikus szülőházát.